ΣτΕ: «πράσινο» φως για έργα ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις

0
16
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:


Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αναδασωτέες εκτάσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής αιολικού πάρκου στη θέση Μελίσσι Δήμου Θίσβης Βοιωτίας, μέρος της οποίας είναι αναδασωτέα έκταση.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ «ο προβαλλόμενος…. λόγος ακυρώσεως, κατ’ επίκληση νομολογίας, κατά την οποία η επέμβαση σε αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπεται μόνο μετά την πραγματοποίηση της αναδασώσεως (ΣτΕ Ολομ. 2778/1988, 3193/2009, 677/2010), ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι πλημμελείς, διότι με αυτές επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε αναδασωτέα έκταση, δεν παρίσταται προδήλως βάσιμος, δεδομένου ότι οι πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ διαφορετικού νομικού καθεστώτος και επί υποθέσεων με διαφορετικά πραγματικά δεδομένα, αφού δεν αφορούσαν σταθμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά διαφορετικά έργα.»

Το ΣτΕ επικαλείται τις διεθνείς συνθήκες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για προώθηση των ΑΠΕ, τις οποίες θεωρεί ως «περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα».

Υπενθυμίζεται το υπόμνημα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) προς το ΣτΕ με το οποίο ζητούσε Να επιτραπεί η εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αναδασωτέες εκτάσεις, διότι στην αντίθετη περίπτωση τα πολλά έργα δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν πριν το πέρας δέκα ή 20 ετών.

Για το econews
Newslink

Σχόλια