Δημοσιεύθηκαν οι σειριακοί αριθμοί δικαιωμάτων ρύπων που διακινήθηκαν παράνομα

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) έδωσε στη δημοσιότητα τους σειριακούς αριθμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πιθανώς μη σύννομες συναλλαγές της 18/1/2011 :

– GR-1-1-342175846-342214845-1-1 AAU EUA      39,000
– GR-1-1-342214846-342375845-1-1 AAU EUA    161,000
– GR-1-1-342375846-342475845-1-1 AAU EUA    100,000

Για τους συγκεκριμένους αριθμούς, έχουν ενημερωθεί τόσο τα εθνικά μητρώα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των λοιπών κρατών-μελών όσο και οι ελληνικές και διεθνείς αστυνομικές αρχές.

Το ελληνικό Μητρώο, θα συνεχίσει την αναστολή των συναλλαγών έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαδικτυακής ασφάλειας του συστήματος. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έχουν σημειωθεί ανάλογα περιστατικά.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια