Οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν, παρά τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που οδήγησαν σε επιβράδυνση πολλών οικονομιών του πλανήτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών για την Ενέργεια (ΕΙΑ).

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του AFP, αυτό οφείλεται κυρίως στην αναπτυξιακή πολιτική της Κίνας.

Αναλυτικά, στις ΗΠΑ οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν το 2009 κατά 8,18% συγκριτικά με το 2006, ενώ στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 32,5%.

Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως σημείωσαν αύξηση 5,2% το 2009, συγκριτικά με το 2006.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση άρχισε το 2007 και τελείωσε τον Ιούνιο του 2009, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Οι εκπομπές CO2 της Κίνας ήταν 4,7% επιπλέον των αντίστοιχων γαλλικών ρύπων και περίπου 2% επιπλέον των γερμανικών.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 24,9% το 2009, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2006.

Στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 8,6%.

Στην έρευνα που έκανε η ΕΙΑ, βασίστηκε στις εκπομπές CO2 από τον τομέα της ενέργειας και από τη χρήση καυσίμων, ενώ δεν συμπεριέλαβε το μεθάνιο από την κτηνοτροφία και τις εκπομπές από την αποψίλωση των δασών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια