Παγκόσμια Σύμπραξη για Βιώσιμο Τουρισμό

0
163

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νέα ώθηση δίνει στον «πράσινο»  τουρισμό η καθιέρωση της «Παγκόσμιας Σύμπραξης για Βιώσιμο Τουρισμό». Η σύμπραξη αφορά σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας και στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και τη δημιουργία παγκόσμιου φόρουμ επικοινωνίας.

«Η Σύμπραξη θα αποτελέσει ένα επίκαιρο, δυναμικό φόρουμ όπου οι χώρες που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον βιώσιμο τουρισμό θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις. Έμφαση θα δοθεί στην τεχνική βοήθεια, στην προώθηση του διαλόγου, στην ανταλλαγή εμπειριών και στην εξεύρεση λύσεων για τα κοινά προβλήματα στον τουριστικό τομέα», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού της Κόστα Ρίκα, όπου και εγκαινιάστηκε η νέα Σύμπραξη.

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάπτυξή του μπορεί να φέρει στις φτωχότερες χώρες μια πολύ καλή πηγή εισοδήματος.

Ωστόσο, αν δεν τεθούν οι σωστές βάσεις, η τουριστική ανάπτυξη ενδέχεται να απειλήσει τους φυσικούς πόρους μιας χώρας λόγω της υψηλότερης ζήτησης για κατανάλωση νερού και ενέργειας. Άλλο ένα πρόβλημα είναι η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες.

Η Σύμπραξη, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και του UNEP, θα επικεντρωθεί σε επτά θεματικές περιοχές:

–          Θέσπιση πολιτικών

–          Κλιματική αλλαγή

–          Περιβάλλον και βιοποικιλότητα

–          Εξάλειψη της φτώχειας

–          Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά

–          Βιώσιμες τουριστικές πρακτικές στον ιδιωτικό τομέα

–          Οικονομία και επενδύσεις

Μέχρι στιγμής, στην «Παγκόσμια Σύμπραξη για Βιώσιμο Τουρισμό» συμμετέχουν 18 εθνικές κυβερνήσεις, πέντε οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ), 17 διεθνείς επιχειρηματικοί οργανισμοί και 16 ΜΚΟ. Οι εταίροι δεσμεύονται για αειφορία στον τουριστικό τομέα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια