Ηλεκτρονική διαβούλευση για τη Δασική Νομοθεσία

1
14

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Με την υπ’ αριθμ. 473/205310/4-11-2010 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ συστήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Δασών και συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για την Δασική Νομοθεσία, έργο της οποίας είναι η μελέτη και υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με την αναθεώρηση και κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των εν λόγω επιλογών, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις τους σχετικά με τα πεδία της Δασικής Νομοθεσίας που χρήζουν αναθεώρησης και κωδικοποίησης, ειδικότερα σε ότι αφορά θέματα προστασίας, διαχείρισης και βιοποικιλότητας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2011.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση spesec4st@prv.ypeka.gr.

Τα αποτελέσματά της θα ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση των προτάσεων της ομάδας.

Για το econews

Newslink Hellas

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.