Φωτοβολταϊκά: ρύθμιση ΥΠΕΚΑ για τις τιμές απορρόφησης από τη ΔΕΗ

0
4
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προωθήσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει στους υποψήφιους επενδυτές, που υποβάλλουν αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ ή Διαχειριστή μη-διασυνδεδεμένων Νησιών) για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας, την τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου τους αντί της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Με τη ρύθμιση θα εξασφαλιστεί η τιμή που ίσχυε για την φωτοβολταϊκή κιλοβατώρα μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 σε όλους εκείνους που έχουν υποβάλει αιτήματα στους διαχειριστές, συνοδευόμενα από πλήρη φάκελο, μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Αυτό σημαίνει πως όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ως την 31η Ιανουαρίου θα τύχουν της υψηλής τιμής απορρόφησης από τη ΔΕΗ και όχι της χαμηλότερης που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Για το econews

Newslink

Σχόλια