Ενημερωτικές δράσεις στη Χερσόνησο για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην προσπάθεια ανεύρεσης εναλλακτικών προτάσεων για διαφύλαξη των υδατικών πόρων, η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης του νερού αποτελεί σίγουρα μια προοπτική με πολλαπλά οφέλη, που προαπαιτεί όμως την αποδοχή και συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως των μελλοντικών χρηστών.

Με άξονα αυτή τη διαπίστωση και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Life+, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, τη Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ξεκινά σειρά ενημερωτικών δράσεων στον δήμο Χερσονήσου, με στόχο την ενημέρωση και σταδιακή εξοικείωση των πολιτών  με τη χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά καταρτισμένοι συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα βρίσκονται σε σχολεία της  περιοχής, το διάστημα 7-10 Φεβρουαρίου για να ενημερώσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011 στις 17:00, στο Γυμνάσιο Λιμένος Χερσονήσου (Ελευθερίας 50) έχει προγραμματιστεί μια πρώτη ενημερωτική εκδήλωση/ ανοιχτή  συζήτηση με πολίτες και φορείς προκειμένου να καταγραφούν οι τυχόν προβληματισμοί και οι προσδοκίες των χρηστών ως προς τις αλλαγές που προγραμματίζει στα δίκτυά της η ΔΕΥΑΧ, με βάση την υιοθέτηση της πρακτικής της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων.

Στην εκδήλωση τον πρώτο λόγο θα έχουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι μέσα από διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης θα μπορέσουν να ενημερωθούν για όλες τις σημαντικές παραμέτρους της επαναχρησιμοποίησης, να εξοικειωθούν με τις πρακτικές της και να αξιολογήσουν τα πολλαπλά οφέλη της. Οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις και οι ανοιχτές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551, «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες Περιοχές» περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που ως τελικό στόχο έχουν την τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΧ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων και υλικών, καθώς και του δικτύου διανομής των επεξεργασμένων λυμάτων στα χωράφια. Στο πλαίσιο αυτό, κύρια δράση του προγράμματος και προϋπόθεση για τη συνολικά επιτυχή υλοποίησή του, είναι η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και των τελικών χρηστών του αναβαθμισμένου επεξεργασμένου νερού. Το παραπάνω διασφαλίζεται μέσα από τη διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, δεδομένου ότι προβλέπεται η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των νερών, του εδάφους και των φυτών από έμπειρη επιστημονική ομάδα.

Όπως επισημαίνει το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, αν και η χώρα μας, και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, αντιμετωπίζει τεράστια ζητήματα ανεπάρκειας και μη ικανοποιητικής ποιότητας των υδάτων, η λύση της επαναχρησιμοποίησης δεν έχει προωθηθεί.  Υπό αυτό το πρίσμα, η υλοποίηση του προγράμματος PURE καθώς και όλες σχετικές δράσεις κρίνονται ιδιαίτερα ρηξικέλευθες και πρωτοποριακές. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων δίνει λύσεις σε δυο βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα: καταρχήν, στη διάθεση των λυμάτων, που δεν θα πρέπει να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον, και κατά δεύτερον, στην αξιοποίηση μη πόσιμου νερού σε χρήσεις που δεν απαιτούν νερό καλής ποιότητας.
Η διαρκής ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων στη διαχείριση των υδάτων της περιοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή και λελογισμένη χρήση των υδατικών πόρων και την αξιοποίηση κάθε πηγής νερού.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια