Ελπίδες για Ασωπό και Κηφισό

0
65

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ελπίδες για τον Ασωπό, τον Κηφισό και άλλα ποτάμια που έχουν πρόβληµα ρύπανσης, δίνουν οι ειδικοί, αρκεί να βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων και να εξαπλωθούν έστω και µικροί πληθυσµοί ψαριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», βασική προϋπόθεση είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την απορρύπανση των ποταμών, έτσι ώστε τα ελάχιστα είδη που έχουν αποµείνει να αναπαραχθούν.

Οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν μετά τις έρευνες επιστημόνων του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι σε τμήμα του Ασωπού, του ποταµού µε το µεγαλύτερο πρόβληµα ρύπανσης στην Ελλάδα, υπάρχουν αττικόψαρα.

«Η ελπίδα δεν έχει χαθεί. Από τη στιγµή που εντοπίζονται αττικόψαρα στον άνω ρου του Ασωπού µπορεί, µόλις καθαρίσουν τα ύδατα να τα δούµε ξανά σε όλο το µήκος του. Το ίδιο ισχύει και για τον Κηφισό και για άλλα ποτάµια µε πρόβληµα ρύπανσης», επισηµαίνει ο ιχθυολόγος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών Λεωνίδας Βαρδάκας.

Την ίδια ώρα στον Κηφισό, οι ειδικοί έχουν εντοπίσει τα είδη του κοινού ποταµοκέφαλου και της µπριάνας, ενώ διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν το αττικόψαρο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αν βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων, τα συγκεκριμένα είδη ψαριών μπορούν να εξαπλωθούν στο µεγαλύτερο µέρος των ποταµών.

Αν τα ψάρια που ζουν αποκλειστικά σε γλυκό νερό εξαφανιστούν από ένα ποτάµι ή µία λίµνη, δεν ξαναεμφανίζονται στο συγκεκριµένο υδάτινο οικοσύστηµα γιατί τα ψάρια του γλυκού νερού δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη θαλάσσια οδό ως πέρασµα για να ξαναεποικίσουν ρέµατα και ποτάµια.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επισημαίνει ο κ. Βαρδάκας, «το αττικόψαρο, ένα µοναδικό ενδηµικό είδος της Ελλάδας που απαντάται αποκλειστικά στην περιοχή της Αττικοβιοιωτίας, αν εξαφανιστεί από τον Κηφισό ή τον Ασωπό, τότε δεν µπορεί να επανέλθει στα συστήµατα αυτά από µόνο του».

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια