Το όραμα της ΕΕ για έξυπνη χρήση των φυσικών πόρων

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ένα σχέδιο για αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων της Γης θα προστεθεί στους κοινούς στόχους των χωρών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες, τη γεωργία, την αλιεία, τη βιοποικιλότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Το σχέδιο εντάσσεται στη στρατηγική της Ένωσης «Ευρώπη 2020» η οποία έχει ως αντικείμενο τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Εκτός από την προστασία βασικών πόρων όπως ο καθαρός αέρας, το νερό, το έδαφος, τα δάση και τα τρόφιμα, η ΕΕ θέλει να προωθήσει την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ορυκτών και μετάλλων, κάτι που συνιστά σημαντική δραστηριότητα σε μια σύγχρονη οικονομία.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί ώθηση στην αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις πρώτες ύλες, το νερό και άλλους συντελεστές παραγωγής των προϊόντων τους θα μπορέσουν να μειώσουν το κόστος και να γίνουν ανταγωνιστικότερες.

Ορισμένες βιομηχανίες ήδη εκσυγχρονίζονται και αποκομίζουν οφέλη. Για παράδειγμα, οι τσιμεντοβιομηχανίες αρχίζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και πρώτες ύλες καθώς και ανακυκλωμένα απορρίμματα για να μειώσουν τις εκπομπές CO2, το κόστος ενέργειας και τα απορρίμματά τους.

Στην Ουγγαρία, 56 εταιρείες έχουν προχωρήσει σε οικολογικές καινοτομίες εξοικονομώντας 59 εκατομμύρια ευρώ. Στις Κάτω Χώρες, μια χημική βιομηχανία με κατανάλωση 9,9 εκατομμύρια λίτρα καθαρού νερού την ημέρα άρχισε να χρησιμοποιεί οικιακά λύματα με αποτέλεσμα να χρειάζεται 65% λιγότερη ενέργεια και 500 τόνους λιγότερα χημικά τον χρόνο. Ταυτόχρονα μείωσε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 5.000 τόνους.

Η προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των μέτρων που σχεδιάζει η ΕΕ για μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, για την ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές, τη γεωργία, την αλιεία και τη βιοποικιλότητα.

Τα μέτρα αυτά θα ενθαρρύνουν στη συνέχεια την καινοτομία και θα μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές.

Η ΕΕ θα προτείνει επίσης μέτρα για τις αγορές βασικών προϊόντων και την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες.

Αυτά τα μέτρα είναι σημαντικά για την οικονομική ευρωστία της ΕΕ καθώς η Κίνα, η Ινδία και άλλες χώρες αναπτύσσουν τις οικονομίες τους και ως εκ τούτου εντείνουν τον διεθνή ανταγωνισμό για την απόκτηση των λιγοστών πόρων και αυξάνουν τις τιμές.

Η λειτουργία των τομέων κατασκευών, χημικών προϊόντων, αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροδιαστημικής, μηχανημάτων και εξοπλισμών της ΕΕ, στους οποίους απασχολούνται 30 εκατομμύρια άτομα, εξαρτάται από την πρόσβασή τους σε πρώτες ύλες.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια