Λίμνη Κορώνεια: στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα

0
64

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παράλειψη της να προστατεύσει τη λίμνη Κορώνεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική».

Το οικοσύστημα της λίμνης έχει υποβαθμιστεί λόγω της ρύπανσης και της παράνομης άντλησης.

Σε ανακοίνωση της η ΕΕ επισημαίνει ότι αν και υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης, με πολλές δράσεις εν μέρει χρηματοδοτούμενες από πόρους της ΕΕ, η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν βραδεία.

Μετά από σύσταση του Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, αρμόδιου για το περιβάλλον, η Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η λίμνη αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000.

Η Ελλάδα παρέλειψε να εκπληρώσει υποχρεώσεις της όσον αφορά τη λίμνη Κορώνεια, οι οποίες απορρέουν από διάφορες βασικές οδηγίες, για τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά, την οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και τις απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στο νερό.

Το 2002 μετά από έρευνες που διεξήγαγε η Επιτροπή σχετικά με τη ρύπανση και την υποβάθμιση της λίμνης, οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να θέσουν σε ενέργεια ειδικό νομοθετικό για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Το 2004 τέθηκε σε εφαρμογή συνολικό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση του υγρότοπου.

Το κύριο μέρος των δράσεων συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους της ΕΕ.

Στις εν λόγω δράσεις συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της λίμνης (όπως η στάθμη και το βάθος του νερού), τα δίκτυα άρδευσης και η κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές αστικές περιοχές.

Προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, ήταν η ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για τη σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και τον έλεγχο απορρίψεων αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στη λίμνη.

Η ΕΕ πληροφορήθηκε ότι πολλά από τα μέτρα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, ενώ οι περισσότεροι από τους όρους που τέθηκαν για τη χρηματοδότηση δεν έχουν τηρηθεί.

Διαβιβάστηκε προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη το Μάιο του 2010.

Λόγω ότι δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος μέχρι στιγμής, η ΕΕ κατέληξε στην προσαγωγή της χώρας στο Δικαστήριο.

Επίσης, η Επιτροπή δεν θα ανανεώσει την απόφαση συγχρηματοδότησης και θα αποφασίσει κατά πόσον θα συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια