Βιοκαύσιμα: το 69% δεν καλύπτει τα περιβαλλοντικά κριτήρια στη Βρετανία

0
7
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Λιγότερο από το ένα τρίτο των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων στη Βρετανία καλύπτουν τα περιβαλλοντικά κριτήρια που έχει θέσει η κυβέρνηση της χώρας.

Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν με την προστασία των υδάτινων πόρων, την ποιότητα του εδάφους και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η Επιτροπή Ανανεώσιμων Καυσίμων της Βρετανίας ανακοίνωσε πως μόνο το 31% των βιοκαυσίμων από φυτικούς οργανισμούς καλύπτουν τα αποδεκτά στάνταρντ, ενώ το 69% είναι αγνώστου προελεύσεως και παραγωγικής διαδικασίας.

Τα παραπάνω πυροδοτούν εκ νέου τις ενστάσεις ορισμένων επιστημόνων πάνω στον περιβαλλοντικά φιλικό χαρακτήρα των βιοκαυσίμων.

Το μεγαλύτερο μέρος των βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στη Βρετανία προέρχονται από σόγια και είναι εισαγόμενα, με την Αργεντινή να κρατάει τα “σκήπτρα” με 31% των εξαγωγών.

Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφερε στη δημοσιότητα έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων που διατείνεται πως τα βιοκαύσιμα, ο ηλεκτρισμός και η μεθανόλη θα μπορούσαν έως το 2050 να αντικαταστήσουν σταδιακά τη βενζίνη στον τομέα των μεταφορών ως εναλλακτικά καύσιμα.

Για το econews
Newslink

Σχόλια