ΕΛΕΤΑΕΝ: οι ΑΠΕ εξυπηρετούν το σκοπό της αναδάσωσης

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Να επιτραπεί η εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αναδασωτέες εκτάσεις ζητά η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) με υπόμνημά της προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΕΤΕΑΝ, ο νόμος για την προστασία των δασών (ν.998/1979), ορίζει ότι ένα έργο ΑΠΕ, (όπως και δημόσια ή στρατιωτικά έργα) που επιτρέπεται να κατασκευαστεί σε μια έκταση που θεωρείται δασική, μπορεί να κατασκευαστεί σε αυτήν ακόμα και αν η έκταση καταστραφεί και κηρυχτεί αναδασωτέα χωρίς να απαιτείται άρση της αναδάσωσης.

Αντίστροφα, αν λόγω της φύσης και της αξίας της δασικής έκτασης, ένα έργο ΑΠΕ ή ένα άλλο έργο υποδομής απαγορεύεται να γίνει σε μια δασική έκταση, τότε αν αυτή καεί, συνεχίζει να υφίσταται η απαγόρευση. Το γεγονός της πυρκαγιάς δεν μπορεί να αλλάζει την απόφαση της Διοίκησης για το αν ένα έργο επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εφιστά την προσοχή σε δύο πρόσθετες προϋποθέσεις που συντρέχουν στην περίπτωση των ΑΠΕ: ότι οι ΑΠΕ έχουν θετικές συνέπειες στο σκοπό της αναδάσωσης και στην άμεση και έμμεση προστασία και διατήρηση της δασικής βλάστησης και της βιοποικιλότητας και ότι το κοινοτικό δίκαιο επιβάλει την προώθηση των ΑΠΕ.

Συνεπώς, κλείνει η ανακοίνωση, όποια μέτρα λαμβάνονται, που πιθανόν εμποδίζουν την ανάπτυξή τους, θα πρέπει να τεκμηριώνονται ανάλογα με το προστατευτικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουν και να μην προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης χωρίς ανάλογη ουσιαστική προστασία κάποιας υψηλής περιβαλλοντικής αξίας.

Πηγή ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια