Μήνυση εναντίον της EPA για παρασιτοκτόνα και απειλούμενα είδη

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μήνυση εναντίον της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) υπέβαλαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, ζητώντας να θεσπίσει αυστηρότερο πλαίσιο για τα παρασιτοκτόνα και να παρέχει καλύτερη ενημέρωση για τις επιπτώσεις τους.

Στο παρελθόν η οργάνωση «Κέντρο Βιολογικής Ποικιλότητας» είχε υποβάλλει, για τους ίδιους λόγους, μήνυση εναντίον της ΕΡΑ, δίνοντας ωστόσο έμφαση στις επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων σε συγκεκριμένα είδη.

Με τη μήνυση που κατατέθηκε πρόσφατα ωστόσο, επιδιώκεται η γενικότερη αλλαγή πολιτικής της ΕΡΑ, έτσι ώστε η υπηρεσία να συμμορφωθεί με τη Νομοθεσία για τα Απειλούμενα Είδη.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΡΑ συχνά διεξάγει ελέγχους για τα παρασιτοκτόνα, ωστόσο σπάνια κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στις υπόλοιπες υπηρεσίες για την προστασία της άγριας ζωής ή στις ΜΚΟ.

«Η αξιολόγηση κινδύνου που διεξάγεται από την ΕΡΑ δεν εξετάζει τις αθροιστικές επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων στο περιβάλλον και την άγρια ζωή, ούτε όμως και τις μελλοντικές συνέπειες από τη χρήση τους», επισημαίνεται στη μήνυση που κατατέθηκε.

Σημειώνεται ότι από το 1993, η ΕΡΑ έχει ενημερώσει ελάχιστες φορές τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές υπηρεσίες για τις επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων στα απειλούμενα είδη.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια