ΔΕΗ: διεθνής διαγωνισμός για το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη

0
6
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΔΕΗ και η 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα προβούν στο αμέσως επόμενο διάστημα σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την εύρεση στρατηγικού εταίρου για την υλοποίηση έργου στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανωτέρω έργο περιλαμβάνει:

* Την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200 MW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στον νομό Κοζάνης.

* Την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο στρατηγικός εταίρος που θα επιλεγεί θα συμμετέχει από κοινού με τη ΔΕΗ στην εταιρία Ηλιακό Βέλος Ένα Α.Ε., η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και έχει ήδη καταθέσει σχετική αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 200 MW (σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 13/12/2010).

Σημειώνεται ότι το ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα 600 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ η παραγόμενη ενέργεια θα ανέρχεται σε 260 MWh ετησίως, επιτυγχάνοντας μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά 300,000 τόνους.

Σχόλια