ΑΠΕ: 99,5% κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ μέχρι το 2050

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Μελέτη της Greenpeace International, υποστηρίζει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν το 99,5% των αναγκών ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ το 2050, αν η πυρηνική ενέργεια αποτελέσει την κατά προτεραιότητα πρόσβαση της στα δίκτυα μεταφοράς.

Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το 2050 αν οι ΑΠΕ κερδίσουν τη μάχη πρόσβασης στα δίκτυα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».

Στην μελέτη «Μάχη για τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας», η οποία παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, αναφέρεται ότι:

«Σήμερα, τα αιολικά πάρκα συχνά σταματούν σε περιόδους αιχμής της παραγωγής για να επιτρέψουν την κατά προτεραιότητα πρόσβαση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μονάδες πυρηνικής ενέργειας και μονάδες που καίνε λιθάνθρακες, η παραγωγή των οποίων δεν μπορεί να διακοπεί».

Στην περίπτωση που οι ανανεώσιμες και κυρίως οι μονάδες ηλιακής ενέργειας στο Νότο και τα αιολικά πάρκα στο Βορρά, κερδίσουν τη μάχη της πρόσβασης στα δίκτυα μεταφορά, θα μπορούν να καλύψουν το 68% της ζήτησης για ηλεκτρισμό στην ΕΕ, το 2030 και το 99,5% το 2050.

Για το συγκεκριμένο λόγο, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να πειστούν να σταματήσουν να ευνοούν την κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς της παραγόμενης από πυρηνικούς σταθμούς ενέργειας και να αφιερώσουν σημαντικές επενδύσεις ύψους 70 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 και άλλων 28 δισ. ευρώ μέχρι το 2050, για να αναπτύξουν τις υποδομές και τα δίκτυα.

Ο υπεύθυνος αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης από την Greenpeace στις Βρυξέλλες Γιαν Βάντε Πούτε τόνισε ότι «Είναι θέμα επιλογής».

Πρωταρχικό ρόλο παίζει η Γαλλία με τους 58 πυρηνικούς αντιδραστήρες και την κεντρική θέση της στα διευρωπαικά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.

«Η Γαλλία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ένα νησί. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται έντονα στη γαλλική αγορά, όπως η Electricite de France, μπορούν να επιβραδύνουν την υπερίσχυση των ανανεώσιμων αλλά δεν μπορούν να την αποτρέψουν», προειδοποίησε το στέλεχος της Greenpeace.

Στόχος της Greenpeace είναι με τη δημοσιοποίηση της εν λόγω μελέτης να επηρεάσει τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Ενέργεια στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια