Aegean Power: ελεύθερη πρόσβαση στη λιγνιτική παραγωγή

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την απελευθέρωση της πρόσβασης των ανεξάρτητων προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος στη λιγνιτική παραγωγή ζητά με επιστολή της προς την υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και τον πρόεδρο της ΡΑΕ η Aegean Power.

Η εταιρεία υποστηρίζει πως η απελευθέρωση της λιγνιτικής παραγωγής θα λειτουργήσει προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Αναλυτικότερα, η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ , Κύριε Πρόεδρε της ΡΑΕ,

Σε συνέχεια των τελευταίων ανακοινώσεων αναφορικά με τις αποφάσεις της Ελληνικής Πολιτείας με στόχο την απελευθέρωση της λιγνιτικής παραγωγής, θεωρούμε ότι γνώμονας όλων των πρωτοβουλιών θεσμικών φορέων, αλλά και επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας της αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άλλος από την επαύξηση του κοινωνικού οφέλους που απολαμβάνει ο Έλληνας καταναλωτής. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι οποιοδήποτε μέτρο θα πρέπει να εξασφαλίζει την υγιή και ομαλή λειτουργία της αγοράς και:

– αφενός, να μη δημιουργεί νέες αβεβαιότητες ή να αυξάνει σημαντικά το ρυθμιστικό κίνδυνο λειτουργίας της αγοράς,

– αφετέρου δε, να μη λειτουργεί ως μέτρο περαιτέρω στρέβλωσης της αγοράς και προστατευτισμού υπέρ συγκεκριμένων ομάδων συμμετεχόντων, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας του συστήματος και επιβαρύνοντας τελικά τους ίδιους τους καταναλωτές.

Αναφορικά με την απελευθέρωση της αγοράς της λιγνιτικής παραγωγής, οι όποιες αλλαγές πέρα από τη συμμόρφωση της χώρας μας με το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα πρέπει αδιαπραγμάτευτα να λειτουργήσουν προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή, ήτοι να επαυξήσουν το κοινωνικό όφελος. Η θέση αυτή, θεωρούμε πως είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης και της Ελληνικής Πολιτείας. Πλην όμως, κατ’ εκτίμησή μας, οι λύσεις που έχουν ανακοινωθεί δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση αυτό, καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν το αυτονόητο, ήτοι τη μεταφορά των όποιων μειωμένων τιμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική και στον τελικό καταναλωτή. Στο ίδιο αυτό πλαίσιο, με έκπληξη λάβαμε γνώση της πλέον πρόσφατης θέσης του ΕΣΑΗ, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στον τύπο, με την οποία ο Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών προτείνει την: «ενοικίαση ισχύος με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια που θα αποτυπώνονται στην τιμή ενοικίασης (π.χ. χαμηλότερη τιμή για τους παραγωγούς που έχουν υλοποιήσει επενδύσεις, υψηλότερες τιμές για τους προμηθευτές κ.λπ.)».

Εφόσον πραγματικά είναι αυτή η πρόταση του ΕΣΑΗ, πρακτικά ο Σύνδεσμος διεκδικεί για τα μέλη του προνομιακή πρόσβαση, εις βάρος των προμηθευτών, αλλά εν τέλει και εις βάρος των καταναλωτών, στη μειωμένου κόστους παραγωγής, λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή.

Εν προκειμένω, η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει άνευ άλλου να εξασφαλίσει πως ο Έλληνας καταναλωτής θα απολαμβάνει το όφελος που προκύπτει από την ηλεκτρική παραγωγή που παράγεται με εθνικούς λιγνιτικούς πόρους. Θεωρούμε δε, πως το κοινωνικό όφελος δεν υπηρετείται από τη μετατροπή της εθνικής λιγνιτικής παραγωγής σε ένα χρηματοοικονομικό προϊόν το οποίο αποκλειστικά θα απευθύνεται, είτε σε έναν περιορισμένο αριθμό ξένων παραγωγών, είτε κατά τρόπο προνομιακό ή επιδοτούμενο σε ημεδαπούς παραγωγούς. Αντίθετα θεωρούμε αυτονόητη την επιλογή της ελεύθερης πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου, παραγωγού, ημεδαπού ή αλλοδαπού και ανεξάρτητου προμηθευτή, στη λιγνιτική παραγωγή και με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του οφέλους του τελικού, εν Ελλάδι, καταναλωτή.

Η θέση της AEGEAN POWER είναι πως η πρόσβαση των ανεξάρτητων προμηθευτών στην λιγνιτική παραγωγή, πολλώ δε μάλλον κατ’ αναλογία του μεριδίου αγοράς που αυτοί κατέχουν στη λιανική αγορά, είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί πως η απελευθέρωση της λιγνιτικής παραγωγής θα λειτουργήσει επ’ ωφελεία του τελικού καταναλωτή. Δεδομένης της δημοσιότητας που λαμβάνουν τα τιμολόγια των προμηθευτών, η λειτουργία τους είναι απόλυτα διαφανής και ως εκ τούτου, είναι ευχερέστατος ο έλεγχος από πλευράς της Πολιτείας, πως τα όποια οικονομικά οφέλη τυχόν προκύψουν από το χαμηλό κόστος της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής θα μετακυλιστούν πραγματικά στη λιανική και στον Έλληνα καταναλωτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο έλεγχος της μετακύλυσης αυτού του οικονομικού οφέλους στον Έλληνα καταναλωτή καθίσταται αν όχι αδύνατος, οπωσδήποτε δυσχερής, υπάρχει δε σαφέστατα ο κίνδυνος το όφελος αυτό να ενισχύσει εν τέλει την λειτουργική κερδοφορία των επιχειρηματικών φορέων που συμμετέχουν από διαφορετικές θέσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι τον τελικό καταναλωτή.

Ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, η AEGEAN POWER, με την παρουσία της τα τελευταία χρόνια στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει λειτουργήσει καταλυτικά προς όφελος των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων καταναλωτών που έχουν επιλέξει την Εταιρεία μας ως προτιμώμενο προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Υπολογίζουμε δε, πως το οικονομικό και μόνον όφελος που έχουν απολαύσει οι πελάτες σε σχέση με τα εκάστοτε ρυθμισμένα τιμολόγια (κοινωνικό όφελος), ανέρχεται σήμερα περίπου στα 15€εκ. και βαίνει αυξανόμενο. Ως εκ τούτου, η ως άνω θέση μας, την οποία σας καταθέτουμε, έχει άνευ άλλου αποδειχτεί στην πράξη».

econews

Σχόλια