Ακαδημία Αθηνών: εξετάστε την πυρηνική επιλογή για ηλεκτρική ενέργεια

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη σοβαρή εξέταση της πυρηνικής ενέργειας ως επιλογή για την κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών της χώρας προτείνει η Ακαδημία Αθηνών.

Αφορμή στάθηκε η διαπίστωση ότι οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της χώρας θα οδηγήσουν σε ενεργειακό έλλειμμα ως το 2020, το οποίο δεν είναι εφικτό να καλυφθεί από τις ΑΠΕ.

Αντίθετα, η Ελλάδα θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και λιθάνθρακα για τη λειτουργία των εγχώριων μονάδων.

Στο σχετικό κείμενο που εξέδωσε η Ακαδημία πάνω στο ζήτημα αναφέρεται πως η χρήση της πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια και μείωση των αερίων θερμοκηπίου, η ηλεκτρική ενεργειακή επάρκεια, η ενεργειακή ασφάλεια (τα πυρηνικά εργοστάσια μπορούν να αποθηκεύσουν καύσιμο έως 5 έτη), η ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (η πυρηνική ενέργεια μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί), η διαφοροποίηση καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, η μείωση των αερίων θερμοκηπίου (αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα και η εξασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλότερο κόστος.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στου κινδύνους της χρήσης πυρηνικής ενέργειας όπως η διαχείριση των καταλοίπων και υψηλό αρχικό κόστος που απαιτείται για τα συστήματα ασφάλειας και αποτροπής τρομοκρατικών ενεργειών (κίνδυνοι ασφάλειας, τρομοκρατίας, διασποράς πυρηνικών υλικών, διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων, και το υψηλό (2.500-4.500 ευρώ ανά KW) αρχικό κόστος κατασκευής του πυρηνικού σταθμού).

H Ακαδημία Αθηνών εισηγείται τη διοργάνωση, από κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς, διαλόγου για την ένταξη ή μη της πυρηνικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο.

Επίσης καλεί τους αρμοδίους κρατικούς φορείς να εξετάσουν την ένταξη της πυρηνικής επιλογής στον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδος.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

econews

Σχόλια