Μονάδα επεξεργασίας απορριμάτων στη δυτική Θεσσαλία

1
55

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σύμπραξη Γραφείων Μελετών με νόμιμο εκπρόσωπο την ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές ανέλαβε την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής  Θεσσαλίας».

Αντικείμενο αποτελεί η μελέτη για την επιλογή της τεχνολογίας επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων για τους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας και περιλαμβάνει εκτός των άλλων σχεδιασμό της μονάδας, χωροθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το 1ο στάδιο της μελέτης που αφορούσε στην Επιλογή της Τεχνολογίας Επεξεργασίας των Αποβλήτων έχει ήδη παρουσιαστεί στον κύριο του έργου την ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν όλες οι διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως Μηχανική επεξεργασία, Βιολογική επεξεργασία, Θερμική επεξεργασία, Τεχνολογίες Πλάσματος καθώς και διάφορες παραλλαγές ή/και συνδυασμοί αυτών και διαμορφώθηκαν εναλλακτικά σενάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων για την υπό μελέτη περιοχή.

Μετά από συγκριτική αξιολόγηση των σεναρίων, προτάθηκε ως βέλτιστη λύση η μέθοδος της Μηχανικής και Αναερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων και ενέργειας, η οποία θα μπορεί να συνδυάζει την επεξεργασία τόσο σύμμεικτων απορριμμάτων όσο και οργανικών μετά από Διαλογή στην Πηγή.

Σημειώνεται ότι η διαλογή στην πηγή των βιολογικών αποβλήτων (απόβλητα τροφών, κήπων, κλπ.) αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.

Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος αυτή προβλέπει:

α) Παραγωγή κομπόστ το οποίο μπορεί να διατεθεί ως εδαφοβελτικωτικό

β) Παραγωγή βιοαερίου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρική, θερμική)

γ) Παραγωγή-διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία διατίθενται προς ανακύκλωση.

Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας θα είναι της τάξης των 100.000 τον/έτος. Δεδομένου ότι το κόστος για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων οργανικών είναι πολύ χαμηλότερο έναντι αυτού των συμμείκτων, είναι προφανές ότι όσο αυξάνεται η διαλογή στην πηγή το σταθμισμένο κόστος επεξεργασίας θα μειώνεται.

Το επόμενο στάδιο της μελέτης που θα υλοποιήσει η σύμπραξη «ΕΠΤΑ ΕΠΕ – ENVIROPLAN ΑΕ – ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΠΟΓΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»  αφορά στη χωροθέτηση του εργοστασίου, όπου και θα εξεταστούν εναλλακτικοί χώροι εντός των Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Για το econews

Newslink Hellas

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ποιό είναι το κόστος
    α. για την εκπόνηση μιας πλήρης σειράς μελετών για μια μονάδα επεξεργασίας και διαλογής αποβλήτων?
    β. για την κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας?

Comments are closed.