Σε διαβούλευση η εναλλακτική πρόταση για την απελευθέρωση ενέργειας

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε σε διαβούλευση την εναλλακτική ισοδύναμη λύση που προτείνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΗ θα διαθέσει στην διεθνή αγορά Συμβάσεις Ανταλλαγής Ενέργειας («ΣΑΕ»).

Σε διαβούλευση τίθενται επίσης και κάποιες άλλες ακόμη εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση που η αγορά δεν ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει στους διαγωνισμούς για την διάθεση των ΣΑΕ.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, και με βάση τις παρατηρήσεις και προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί, θα προκύψει νέος κύκλος συζητήσεων με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής και θα διαμορφωθεί η τελική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια