Φορολογικό point system

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο μέτρο που προτίθεται να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο εντοπισμού εκείνων που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, οι οποίοι θα επιλέγονται μέσα από μία σειρά κριτηρίων ο αριθμός των οποίων ξεπερνάει τα 400!

Μεταξύ των δεικτών φορολογικής συμμόρφωσης ή των 400 κριτηρίων του ηλεκτρονικού συστήματος περιλαμβάνονται:

1. Χαρακτηριστικά όπως η νομική μορφή, η κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, ο κλάδος ή ο τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και την παραβατικότητα αυτού και η ύπαρξη παραβάσεων και η συχνότητα που αυτές επαναλαμβάνονται.

2. Οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

3. Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

4. H καταβολή ή μη παρακρατούμενων φόρων, όπως ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών κ. λπ.

Οι πρώτες λίστες με τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες που θα ελεγχθούν θα αποσταλούν στις εφορίες στις 27 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ ή έχουν ανακριβή στοιχεία.

Οι λίστες ουσιαστικά θα περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα αρνητικά μόρια και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερο όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Πηγή Νewsbeast

Σχόλια