Προτάσεις για την προστασία των δασών από την κλιματική αλλαγή

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μέτρα για την προετοιμασία των ευρωπαϊκών δασών απέναντι στην κλιματική αλλαγή προτείνονται στο σχέδιο έκθεσης του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κρίτωνα Αρσένη που κατατέθηκε προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βάση της διαδικασίας η έκθεση Αρσένη θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου στις 25 Ιανουαρίου ενώ οι προτάσεις τροποποίησης της θα ψηφιστούν στις 16 Μαρτίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στις 11 Μαΐου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση αναδιαμορφώθηκε μέσα από ευρεία διαβούλευση που είχε οργανώσει στις Βρυξέλλες τον περασμένο Δεκέμβριο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικές προτάσεις της έκθεσης είναι:

– Η θέσπισης οδηγίας για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών δασών στην κλιματική αλλαγή

– Η άμεση προληπτική δράση για την προστασία των ευρωπαϊκών δασών κλιματικές απειλές όπως οι πυρκαγιές και οι παθογόνοι οργανισμοί

– Η επαναφορά ευρωπαϊκού νομικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών τη συλλογή στοιχείων για τα δάση

– Η θέσπιση της υποχρέωσης για α) αειφορική διαχείριση των δασών και β) σχεδιασμό εθνικών ή περιφερειακών δασικών προγραμμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη, με ειδικές προβλέψεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

– Η αύξηση του προϋπολογισμού για τα δάση στην υπό αναθεώρηση Κοινή Αγροτική Πολιτική

– Η δυνατότητα χρηματοδότησης και δημόσιων δασών για τις ανάγκες προετοιμασίας τους για την κλιματική αλλαγή

– Η θέσπιση νομικά δεσμευτικών κριτηρίων για την αειφορική χρήση βιομάζας, η ζήτηση της οποίας εκτιμάται να αυξηθεί κατά 100% για τη παραγωγή ενέργειας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια