Συνάντηση Πολιτικής Ηγεσίας ΥΠΕΚΑ με τον Περιφερειάρχη Αττικής

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Αττικής και η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν το αντικείμενο της συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος Tίνα Μπιρμπίλη, του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Σηφουνάκη, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ηλία Λιακόπουλου.

Από πλευράς ΥΠΕΚΑ, υπήρξε ενημέρωση για την πορεία των έργων που έχουν δρομολογηθεί, για το κέντρο της Αθήνας, η βιώσιμη κινητικότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και τη διαχείριση των λυμάτων.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις για βιώσιμη κινητικότητα στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει επέκταση του σχεδιασμού για ποδηλατοδρόμους και στην Δυτική Αττική.

Στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής υπήρξε ενημέρωση από τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις προετοιμασίες δημοπράτησης των έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική και τον βαθμό υλοποίησης των υπό κατασκευή έργων καθώς και γενικότερα για τη πορεία εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Αττικής.

Επίσης, από πλευράς ΥΠΕΚΑ υπήρξε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων επεξεργασίας των λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Πιό συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι συντονισμένες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ, προς τα αρμόδια Υπουργεία, τη Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους Δήμους, με στόχο τη συντομότερη δυνατή υλοποίηση των έργων.

Ο κ. Σγουρός δήλωσε την αμέριστη υποστήριξη και τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε όλα τα υπό υλοποίηση έργα και τόνισε ότι η Περιφέρεια θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή με την υποβολή προτάσεων και τη σύνταξη μελετών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια