Στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων η λάσπη της Ψυττάλειας

0
32

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Έγκριση για τη διάθεση στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων της λάσπης που παράγεται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, το ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή της ΕΥΔΑΠ και ακύρωσε την απόφαση που είχε εκδώσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) το 2005, απαγορεύοντας τότε τη διάθεση λάσπης από την Ψυττάλεια στον ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η απόφαση που είχε εκδώσει η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΚΝΑ βασιζόταν στον ισχυρισμό ότι από τη διάθεση της λάσπης από την Ψυττάλεια προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος και κίνδυνος κατολισθήσεων, καθώς η μεταφερόμενη λάσπη δεν είναι επεξεργασμένη.

Οι συγκεκριμένες θέσεις αυτές στηρίχθηκαν σε εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που έγιναν για να διερευνηθούν αίτια κατολίσθησης του 2003.

Από την άλλη πλευρά όμως, η ΕΥΔΑΠ προσκόμισε στο ΣτΕ έγγραφα που βεβαιώνουν ότι από το Νοέμβριο του 2004 γίνεται επεξεργασία αφυδάτωσης και χώνευσης της λάσπης σε νέα μονάδα και σε επίπεδα επιστημονικώς αποδεκτά.

Επιπλέον, το ΣτΕ έλαβε υπόψη ότι ο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων μπορεί να δέχεται ημερησίως 300 τόνους λάσπης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια