ΕΠΑ Αττικής: κρούση στη ΡΑΕ για την πώληση αερίου για αυτοκίνητα

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την πρόθεσή της να εισέλθει στην αγορά υγραεριοκίνησης κατέστησε σαφή η ΕΠΑ Αττικής μέσω ερωτήματός της προς τη ΡΑΕ με το οποίο ζητά να της  διευκρινιστεί εάν οι ΕΠΑ έχουν τη δυνατότητα πώλησης φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων.

Αναλυτικότερα, η ΕΠΑ Αττικής ζητά διευκρινήσεις για τη δυνατότητα της να πωλεί υγραέριο σε πρατήρια καυσίμων ή απευθείας σε πελάτες της που διαθέτουν στόλο υγραεριοκίνητων αυτοκινήτων, όπως επίσης για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων ή εγκαταστάσεων συμπίεσης φυσικού αερίου.

Η ΡΑΕ απάντησε αρνητικά και στα τρία ερωτήματα της ΕΠΑ Αττικής.

Όσον αφορά στην πώληση αερίου σε πρατήρια ή την ίδρυση πρατηρίων, οι ΕΠΑ δεν διαθέτουν βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου Άδεια Προμήθειας, με τις δραστηριότητές τους να περιορίζονται στην άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων προγραμματισμού, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, εκμετάλλευσης δικτύου διανομής και πώλησης φυσικού αερίου στη γεωγραφική περιοχή της Άδειας Διανομής που τους έχει χορηγηθεί.

Σχετικά με την απευθείας πώληση σε πελάτες που διαθέτουν υγραεριοκίνητο στόλο αυτοκινήτων η ΡΑΕ απάντησε πως το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και παραπέμποντας στις αρμόδιες αρχές.

Η αυξανόμενη χρήση του υγραερίου για την κίνηση αυτοκινήτων έχει ήδη οδηγήσει ορισμένες  εταιρείες καυσίμων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε μετατροπή των πρατηρίων τους για να δέχονται και υγραεριοκίνητα.

Για το econews

Newslink

Σχόλια