Σε εφαρμογή τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Aπό την Δευτέρα ενεργοποιείται η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τις μισθώσεις ή αγοραπωλησίες ακινήτων -όχι τις γονικές παροχές- σε εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας.

Τα πιστοποιητικά θα κατατάσσουν τα ακίνητα σε βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, ανάλογα με την εκτίμηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, αερισμού, κ.λπ. και θα προτείνουν, δεν θα επιβάλουν, την υλοποίηση εργασιών για τη μείωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι  από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαλλάσονται τα μικρά ακίνητα κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρω, με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με την ίδια εγκύκλιο, αποσαφηνίζεται το καθεστώς έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για ημιτελή, υπό ανέγερση ακίνητα.

Πηγή Αθήνα 9,84

Σχόλια