ΥΠΕΚΑ: έσοδα 140 εκατ. ευρώ από τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στον καθορισμό της ποσότητας των αδιανέμητων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της περιόδου 2008-2012 που θα δημοπρατηθούν το 2011, προχώρησαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η ποσότητα ορίζεται σε 10.000.000 τόνους δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα αδιανέμητα δικαιώματα εκπομπής που προορίζονταν για την κάλυψη νέων βιομηχανικών μονάδων της περιόδου 2008-2012 και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για τη λειτουργία νέων μεγάλων βιομηχανικών μονάδων την επόμενη διετία.

Με τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η Ελλάδα κάνοντας  χρήση των διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας, αποκτά έσοδα που θα αποδοθούν στο «Πράσινο Ταμείο». Η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή ανά τόνο δικαιώματος εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι περίπου 14 ευρώ/ τόνο.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δημοπράτησης θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια