Εξαγορά ενεργειακής εταιρείας από την RF Energy

0
7

ΠεριβάλλονΕνέργεια Οικολογία;

H εισηγμένη εταιρεία FG EUROPE Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 37,5% θυγατρική της RF ENERGY A.E. προέβη στην εξαγορά από την εταιρεία ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. του 100% των μετοχών, που κατείχε, στην ενεργειακή εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ A.E.

Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. έχει στην κατοχή της τρία πλήρως αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 33 MW.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των εν λόγω τριών αιολικών πάρκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2011, η RF ENERGY A.E. θα έχει σε λειτουργία 58 MW εγκατεστημένη ισχύς από αιολικά πάρκα και 3,615 MW εγκατεστημένη ισχύ από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια