ΚΥΑ για την ένταξη των αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη των ελληνικών αερομεταφορών στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου υπέγραψαν οι υπουργοί ΠΕΚΑ, Τίνα Μπιρμπίλη, Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Μεταφορών, Δημήτρης Ρέππας, Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.

Με την ΚΥΑ θεσπίζεται η ένταξη των αερομεταφορών στο Κοινοτικό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) αερίων του θερμοκηπίου, η οποία θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2012.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται και η τροποποίηση και επέκταση του ΣΕΔΕ, η οποία θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2013, με την ένταξη πρόσθετων κατηγοριών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Με το νέο νομοθέτημα, οι αερομεταφορές εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΣΕΔΕ, ενώ για τη βιομηχανία, που έχει ήδη ενταχθεί από το 2005, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και λιπασμάτων.

Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών για το σύνολο των εκπομπών των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον το 50% των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, όπως η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρα για την αύξηση της αναδάσωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, κ.λπ

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αποσκοπεί αφενός στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/101/ΕΚ για την ένταξη των αερομεταφορών και αφετέρου στη μερική εναρμόνιση της Οδηγίας 2009/29/ΕΚ για την ένταξη πρόσθετων σταθερών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών στην αλλαγή του κλίματος και στην περαιτέρω συνολική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια