Η ΔΕΗ συμμετέχει στο πρόγραμμα Greenbuilding για την αναβάθμιση κτηρίων

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΔΕΗ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών, για την προώθηση της αποδοτικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, συμμετέχει ως μέλλος στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης κτιρίων, με το διακριτικό τίτλο “GreenBuilding”.

Οπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η Επιχείρηση, το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στην προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια του τριτογενή τομέα στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια του προγράμματος “GreenBuilding”, η ΔΕΗ ΑΕ αναλαμβάνει εθελοντικά την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε δύο ιδιόκτητα κτίρια εμπορικής χρήσης, με στόχο τη σημαντική μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος.

Για το econews

Newslink

Σχόλια