ΔΕΗ: Προμήθεια ηλεκτρονικών μετρητών νέας γενιάς

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ να εκσυγχρονίσει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να βελτιστοποιήσει της υπηρεσίες που προσφέρει στους τελικούς πελάτες της, η Ether ανέλαβε την προμήθεια 40.000 ηλεκτρονικών μετρητών νέας γενιάς (Smart Meters) αξίας 3 εκατομμυρίων € για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Οι ηλεκτρονικοί μετρητές νέας γενιάς (Smart Meters) διαφοροποιούνται από τους απλούς ηλεκτρομηχανικούς τόσο ως προς τις νέες δυνατότητες που παρέχουν όσο και από την λογική ενσωμάτωσης τους σε προγράμματα έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας.

Έτσι διαθέτουν εξειδικευμένο λογισμικό που λειτουργεί μέσα στον μετρητή, επιτρέποντας την συλλογή πληροφοριών όπως διαφόρων μεταβλητών ενέργειας, την καταγραφή χρήσης σε πολλαπλές ταρίφες τιμολόγησης ακόμα και πληροφορίες σχετικά με τυχόν προσπάθειες υποκλοπής ρεύματος. Οι μετρητές αυτοί πρόκειται να παραδοθούν εντός του 2011.

Η Ether είναι πρωτοπόρος εταιρία στην Ελλάδα με δραστηριότητα και στα Βαλκάνια όσον αφορά εφαρμογές Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας. Έχοντας πλέον μια σειρά από επιτυχημένα έργα αλλά και στελέχη με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση αλλά και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, εξασφαλίζει τον βέλτιστο ενεργειακό σχεδιασμό του πελάτη και την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

econews

Σχόλια