Κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-Ειρηνικού για την κλιματική αλλαγή

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μετά τη Διάσκεψη του Κανκούν για το κλίμα, ο κ. Andris Piebalgs, Επίτροπος για θέματα ανάπτυξης και ο κ. Tuiloma Neroni Slade, Γενικός Γραμματέας του φόρουμ των νησιών του Ειρηνικού, δρομολόγησαν την περασμένη εβδομάδα μια «κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-Ειρηνικού για την κλιματική αλλαγή».

Στόχος είναι να κινητοποιηθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι διεθνείς εταίροι ώστε να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν την ικανότητα των χωρών του Ειρηνικού να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι χώρες αυτές είναι πιθανόν οι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να εξασφαλίσει ότι ένα επαρκές τμήμα της διεθνούς χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή θα διατεθεί στις χώρες του Ειρηνικού.

Η Επιτροπή ηγείται των προσπαθειών της ΕΕ για τη στήριξη των Νησιών του Ειρηνικού στον αγώνα τους κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τη χορήγηση συνολικού κονδυλίου πάνω από 90 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2008-2013.

Το μνημόνιο συμφωνίας αποτελεί το πρώτο στάδιο προς την εφαρμογή κοινής, ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον Ειρηνικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Φόρουμ θα συνεργαστούν με τα αντίστοιχα κράτη μέλη τους, τους οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, για ένα κοινό σχέδιο δράσης το οποίο θα συμπεριλαμβάνει επίσης τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη.

Αυτό το κοινό σχέδιο θα υποβληθεί σε μια περιφερειακή συνδιάσκεψη υψηλού επιπέδου για την κλιματική αλλαγή, κατά την επίσκεψη του Επιτρόπου Piebalgs στον Ειρηνικό το 2011.

Η ευάλωτη κατάσταση των νησιών του Ειρηνικού

Δεδομένου ότι το 50% των ανθρώπων στα νησιά του Ειρηνικού ζουν κοντά στις ακτές, οι πληθυσμοί της περιοχής αυτής είναι οι πλέον εκτεθειμένοι σε απειλές όπως άνοδος της στάθμης της θάλασσας ή ακραία καιρικά φαινόμενα, τόσο από οικονομικής πλευράς (επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους, στον τουρισμό) όσο και από πλευράς διαβίωσης.

Οι χώρες αυτές διαθέτουν περιορισμένες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, αντιμετωπίζουν εμπόδια διαρθρωτικής ανάπτυξης και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε περιοδικά εμφανιζόμενες φυσικές καταστροφές.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήματα λόγω ανεπάρκειας των πόρων όπως γη και νερό, να επηρεάσει τη γεωργία και να εμποδίσει την πρόοδο προς την υλοποίηση των στόχων της Χιλιετίας.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια