«Πράσινη» η Τράπεζα Κύπρου

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις προσπάθειές του στον κοινό αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος εντείνει το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής, από την 1η Ιανουαρίου 2011, πολλά έντυπα και εκδόσεις του Συγκροτήματος θα δημοσιεύονται ή αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την προστασία των δασών, τη μείωση της σπατάλης χαρτιού και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

Μία από τις εκδόσεις του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου η οποία δεν θα εκτυπώνεται πλέον στη μορφή που είχε μέχρι τώρα, είναι η Ετήσια Έκθεση, αρχής γενομένης από την Έκθεση του 2010, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Απριλίου 2011.

Οι μέτοχοι θα μπορούν να μελετήσουν την Ετήσια Έκθεση του 2010 σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου.

Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των συμβούλων και η έκθεση των ελεγκτών θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή προς διανομή κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου, καθώς και κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια