ΥΠΕΚΑ: άδεια για σταθμούς ΣΗΘΥΑ σε 14 επιχειρήσεις

0
155
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οριστική επίλυση της εκκρεμότητας δύο ετών στο αίτημα δεκατεσσάρων (14) εταιριών και επιχειρήσεων να τους χορηγηθεί Άδεια Παραγωγής Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο το φυσικό αέριο, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 65 εκατ. Ευρώ, δίνει με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης.

Πέντε (5) ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν πλήρεις φακέλους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και προχωρούν άμεσα σε επενδύσεις ύψους 24,5 εκατ. Ευρώ για σταθμούς συμπαραγωγής. Για άλλους τρεις (3) σταθμούς, συνολικού ύψους επενδύσεων 13,6 εκατ. Ευρώ, οι εταιρίες ζήτησαν επιπλέον προθεσμία για τη συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης.

Επιπλέον, για έναν (1) σταθμό συμπαραγωγής δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τη ΡΑΕ, ενώ για άλλον ένα (1) ζητήθηκε τροποποίηση της αιτούμενης ισχύος και επανεξέταση της υποβληθείσας μελέτης. Μία (1) επιχείρηση απέσυρε το αρχικό της ενδιαφέρον, ενώ άλλοι τέσσερις (4) ενδιαφερόμενοι δεν απάντησαν στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ που τους εστάλη.

Μετά την γνωστοποίηση του ζητήματος στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στις 9 Νοεμβρίου 2010, ο Υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης δρομολόγησε – με έγγραφο που απέστειλε στη ΡΑΕ στις 29 Νοεμβρίου 2010 – τη διαδικασία επίλυσης. Την περασμένη Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, οριστικοποιήθηκε η επίλυση της εκκρεμότητας, καθώς από πλευράς των εταιριών είχαν ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των φακέλων τους.

Συγκεκριμένα, κρίνονται πλήρεις οι αιτήσεις και συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Παραγωγής ΣΗΘΥΑ για τους ακόλουθους σταθμούς συμπαραγωγής:

–          COCACOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε, ισχύος 9,123 MWel – 9,063 MWth και επένδυσης 11,75 εκατ. Ευρώ,
–          ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕΒΕ, ισχύος 7,5 MWel – 12,5 MWth και επένδυσης 9,7 εκατ. Ευρώ,
–          ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε – ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, ισχύος 1,021 MWel – 1,154 MWth, κόστους 1,339 εκατ. Ευρώ
–          ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ισχύος 1,021 MWel – 1,157 MWth, επένδυσης 1,45 εκατ. Ευρώ και
–          ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, ισχύος 0,237 MWel – 0,351 MWth και κόστους 337.000 Ευρώ.

Για τους σταθμούς συμπαραγωγής των:
–          AGROTHERM ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε, ισχύος 6,4 MWel, κόστους 6,685 εκατ. Ευρώ,
–          ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Α.Ε, 4,8 MWel, 5,598 εκατ. Ευρώ και
–          Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ισχύος 1,169 MWel και επένδυσης 1,339 εκατ. Ευρώ,
ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και το Υπουργείο θα αποστείλει συμπληρωματικά έγγραφα για τις αιτήσεις αυτές.

Τέλος:
–          Για τον σταθμό συμπαραγωγής της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, παραγόμενης ισχύος 7,5 MWel και επένδυσης 9,5 εκατ. Ευρώ, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τη ΡΑΕ και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής.
–          Η εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε, για ΣΗΘΥΑ ισχύος 1,169 KWel και κόστους 1,6 εκατ. Ευρώ, υπέβαλε αίτημα μεταβολής των στοιχείων της αρχικής αίτησής της και εξαιρείται προσωρινά.
–          Η εταιρία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ παραιτήθηκε από την αρχική αίτησή της.
–          Για τις εταιρίες KOLORAA.E, GREENALLIANCE Α.Ε και ΞΕΝΤΕ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ, που δεν απάντησαν στο έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής.

Σημειώνεται ότι, η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘ) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας είτε συμβατικά καύσιμα είτε βιομάζα-βιοαέριο. Η ΣΗΘ αποτελεί τον αποδοτικότερο τρόπο χρησιμοποίησης των καυσίμων αφού αξιοποιεί την πρώτη ύλη με βαθμό απόδοσης 85%-90%.

Τα τελευταία χρόνια η προσοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται στην ΣΗΘ Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) όπου, σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, εξοικονομείται καύσιμο τουλάχιστον κατά 10% με την εξοικονόμηση να φθάνει και το 40% ενώ ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Λόγω της σημαντικά χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου, οι μονάδες ΣΗΘΥΑ αποτελούν ελκυστικές οικονομικά επενδύσεις, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΣΗΘΥΑ με τον Ν. 3851/2010 και τη σύνδεση της τιμής με την τιμή καυσίμου.

Ο συνήθης χρόνος απόσβεσης για μια επένδυση ΣΗΘΥΑ είναι 2-6 χρόνια. Ιδανική περίπτωση εφαρμογής μονάδων ΣΗΘΥΑ αποτελούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας, αφού και μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας είναι, αλλά και λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήδη λειτουργούσας επένδυσης ΣΗΘΥΑ, αποτελεί η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α) ισχύος 500 kW και συνολικού κόστους περίπου 830.000 € η οποία πριν λίγους μήνες ξεκίνησε τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του ΥΠΕΚΑ, το όφελος είναι περίπου 30.000 €/μήνα από το λογαριασμό ηλεκτρισμού και περίπου 3.000 €/μήνα από την αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο. Η απόσβεση της μονάδας ΣΗΘΥΑ, συνυπολογίζοντας τη συντήρηση, θα γίνει τελικά σε 5 χρόνια από τα 6 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Ανάλογη μονάδα ΣΗΘΥΑ 500 kW, με κόστος περίπου 825.000 €, έχει εγκατασταθεί και στο «Μητέρα». Οι παραπάνω δύο εγκαταστάσεις συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ.

Πηγή ΥΠΕΚΑ

Σχόλια