Ασωπός:νέα εγκύκλιος από το ΥΠΕΚΑ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στον προσδιορισμό των περιεχομένων των φακέλων που θα υποβάλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες οι βιομηχανίες της περιοχής του Ασωπού, προχώρησε με εγκύκλιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

H εγκύκλιος προσδιορίζει με ακρίβεια τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει εφαρμογή η ΚΥΑ 20488/10 (ΦΕΚ 749Β) περί «Καθορισμού ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού».

Στόχος είναι, με την υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων (τεχνικές περιβαλλοντικές εκθέσεις και στοιχεία τεκμηρίωσης) από τις βιομηχανίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εγκρίνουν τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τα θεσπισμένα αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος της περιοχής.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ

Πηγή ΥΠΕΚΑ

Σχόλια