Βραβεία Οικόπολις 2011: πρόσκληση για υποψηφιότητες

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το ECOCITY ανακοινώνει την έβδομη ετήσια διοργάνωση των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, για ενέργειες και έργα που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους και είχαν προσανατολισμό την προστασία του Περιβάλλοντος.

O Θεσμός των βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ έχει αξιοσημείωτη επιτυχία σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κορύφωση τις Τελετές Βράβευσης.

Στη φετινή περίοδο η Απονομή των Βραβείων προγραμματίζεται στη διάρκεια της εβδομάδος που εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα που είναι αφιερωμένη στο Περιβάλλον, τον επόμενο Ιούνιο.

Σκοπός των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011 είναι η επιβράβευση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η καλλιέργεια συνθηκών ευγενούς άμιλλας και ευαισθησίας, σε όλους όσους εμπλέκονται στην προστασία και την ανάπτυξή του. Τα βραβεία, απονέμονται σε έξι (6) τομείς που είναι :

–  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 Επιχειρήσεων

–  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 Επιστήμης

–  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 Διπλωματικών Εργασιών

–  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών

–  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 Τοπικής Αυτοδιοίκησης

–  ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 Μέσων Ενημέρωσης

και κάθε τομέας περιλαμβάνει 3-6 κατηγορίες και διακρίσεις.

Οι συμμετοχές για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ θα πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης :

* Έως το τέλος Φεβρουαρίου η Αίτηση Συμμετοχής
* Έως το τέλος Μαρτίου ο Φάκελος Υποψηφιότητας με την Έκθεση

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν περισσότερες από μία συμμετοχές για διαφορετικά έργα, σε διαφορετικές κατηγορίες ανά τομέα.

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν πλήρη φάκελο με περιγραφή έργων που αφορούν  σε δράσεις, έρευνες, μελέτες, προγράμματα ή ενέργειες επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν ή/και ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια του έτους 2010 (από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2010).

Ειδικά για την Κατηγορία Διπλωματικές Εργασίες οι εργασίες πρέπει να αφορούν σε εργασίες που υλοποιήθηκαν στα δύο προηγούμενα χρόνια (από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2010).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για την αύξηση ή τη μείωση των απονομών για κάθε έτος.

Για φέτος έχει προβλεφθεί να απονεμηθούν συνολικά 26 Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και διακρίσεις, κάτι που θα οριστικοποιηθεί με τη τελική επιλογή των Επιτροπών Αξιολόγησης τον επόμενο Μάιο.

Ο θεσμός των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ εδραιώθηκε από τον εθελοντικό οργανισμό ECOCITY, με στόχο την επιβράβευση καλών ενεργειών, καθώς και την παρακίνηση για τη προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Η υποδοχή  και η ανάπτυξή του διαγωνισμού συνεχίζει να προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον της Επιστημονικής Κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Επιχειρηματικού χώρου, των Μέσων Ενημέρωσης, αλλά και της Πολιτείας και των αρμοδίων φορέων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια