ΔΕΗ: συνεργασία με την ισπανική Urbaser για τη διαχείριση αποβλήτων

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΔΕΗ ανακοινώσε ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για την σύσταση κοινής εταιρείας με την Ισπανική εταιρεία Urbaser S.A.

Η κοινή εταιρεία θα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, την εκτέλεση έργων και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με:

– τη διαχείριση αποβλήτων,
– την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαχείριση αποβλήτων, και
– την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υδατικών αποβλήτων, εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Για το econews

Newslink

Σχόλια