ΕΕ: ενίσχυση της νομοθεσίας για την ασφάλεια στις χημικές μονάδες

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τρίτη σχέδιο νομοθετικής πράξης για την ενίσχυση των κανόνων αναφορικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων μειζόνων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται χημικές ουσίες.

Η αναθεώρηση της αποκαλούμενης οδηγίας Seveso II θα επιτρέψει να εναρμονισθούν οι διατάξεις των εθνικών νομοθεσιών προς τις αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, ενώ παράλληλα θα διευκρινίσει και επικαιροποιήσει και άλλες διατάξεις.

Προβλέπεται η καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων ελέγχου και η βελτίωση της στάθμης και της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στο κοινό σε περίπτωση ατυχήματος. Η νέα οδηγία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιουνίου 2015.

Σε δηλώσεις του ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik τόνισε ότι «η οδηγία Seveso II έχει συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας και των συνεπειών χημικών ατυχημάτων. Ωστόσο, ανάλογα ατυχήματα εξακολουθούν να συμβαίνουν και συχνά θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε συμβιβασμούς με την ασφάλεια. Για το λόγο αυτό οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν περαιτέρω την αντίστοιχη νομοθεσία και θα εξασφαλίσουν το απαραίτητο υψηλό επίπεδο προστασίας.»

Η αναθεώρηση προκλήθηκε λόγω της θέσπισης κανόνων για την ευθυγράμμιση του συστήματος ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Διεθνές Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται ότι οι ίδιοι κίνδυνοι περιγράφονται και σημαίνονται με τον ίδιο τρόπο ανά την υφήλιο.

Στις σημαντικές αλλαγές που προτείνονται συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για την ασφάλεια, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η βελτίωση του τρόπου συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας των πληροφοριών.

Η πρόταση καθιερώνει επίσης αυστηρότερες προδιαγραφές για τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των κανόνων ασφαλείας.

Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν τεχνικές τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απλουστεύσεων για τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου. Με την αναθεώρηση επιδιώκεται να διατηρηθούν και να βελτιωθούν τα ήδη επιτευχθέντα επίπεδα προστασίας δίχως σημαντική επιβάρυνση των δαπανών.

Η προτεινόμενη νέα οδηγία αποτελεί επακόλουθο διαδικασίας επανεξέτασης κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους παράγοντες και εκπονήθηκε σειρά μελετών με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανόνων και τις επιπτώσεις των πιθανών επιλογών για βελτιώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm

Για το econews

Newslink

Σχόλια