Στο opengov.gr η σύσταση Εθνικού Φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr βρίσκεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Σύσταση Φορέα για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων».

Με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση δημιουργείται ο Εθνικός Φορέας Υδρογονανθράκων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας και θα εισηγείται την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων σε ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές εταιρείες.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν διαθέτει ένα κρατικό φορέα για τη διαχείριση των δικαιωμάτων της σε ό,τι αφορά στον ενεργειακό της πλούτο σε υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, «η δημιουργία ενός κρατικού φορέα, θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας καθώς θα συμβάλει στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής υδρογονανθράκων».

Επιπρόσθετα, τα οφέλη για την εθνική οικονομία από μια συστηματική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται στο ελληνικό υπέδαφος θα είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου 2011.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια