Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr βρίσκεται το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ με τίτλο: «Θαλάσσια στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008».

Mε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2008/56 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό.

Στόχος είναι η διατήρηση και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020.

Ο νόμος αφορά σε όλα τα θαλάσσια ύδατα, δηλαδή στο βυθό και το υπέδαφος εντός των εθνικών υδάτων, ώστε να καταγραφούν οι συνέπειες στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχονται από όλες τις χώρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή, ή υποπεριοχή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια