Συνεργασία ΕΛΠΕ-Ομίλου Βαρδινογιάννη στην Αίγυπτο

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποφάσισε να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων της έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS SΑ, συμφερόντων του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

Οι δύο εταιρείες θα δημιουργήσουν κοινοπραξία (VEGAS 70% – ΕΛΠΕ 30%), τη διαχείριση της οποίας θα αναλάβει η VEGAS.

Στα άμεσα σχέδια της κοινοπραξίας είναι η συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή West Obayed με την εκτέλεση τουλάχιστον δύο ακόμη γεωτρήσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2012.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2007, απέκτησε από την κρατική εταιρεία της Αιγύπτου αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed, με την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σειράς ερευνητικών εργασιών.

Η ΕΛΠΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, με την εκτέλεση σεισμικών καταγραφών και δύο γεωτρήσεων, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή. Η ισχύουσα σύμβαση με το Αιγυπτιακό Δημόσιο προβλέπει σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων την ανάκτηση των επενδύσεων από τα έσοδα των παραχθέντων και πωληθέντων υδρογονανθράκων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποφάσισε την πώληση μέρους των δικαιωμάτων της στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της για δημιουργία αξίας και στοχεύοντας στη διασπορά των τεχνικών και επενδυτικών κινδύνων.

Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Αίγυπτο στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεργαζόμενες στην περιοχή του West Obayed.

Δεδομένης της γνώσης της ΕΛΠΕ για την περιοχή και της πολύ έμπειρης επιχειρησιακής ομάδας που διαθέτει η VEGAS στη χώρα, με μια σειρά από πρόσφατες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο ενεργητικό της, καθώς και της οικονομικής ευρωστίας των εταίρων, δημιουργείται μια αξιόπιστη κοινοπραξία που θα συνεχίσει με επιτυχίες την έρευνα στην περιοχή.

Η σχετική συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αιγυπτιακών αρχών.

econews

Σχόλια