Ντιόνικ ΑΕΒΕ: ιδρύει νέα εταιρεία στον χώρo της ενέργειας

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υλοποιώντας τη στρατηγική της επιλογή για τη μεγαλύτερη δραστηριοποίησης της στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ προχώρησε στην ίδρυση νέας εταιρείας με την επωνυμία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΕ με μετοχικό κεφάλαιο 5.000,00 ευρώ, στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ συμμετέχει με ποσοστό 99,99%.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η ανωτέρω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στην κατασκευή και εκμετάλλευση ενναλακτικών πηγών ενέργειας. Ειδικότερα κατέθεσε αίτηση για κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταικού σταθμού 150 KW στο LOGISTICS CENTER της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ στην Αυλώνα Αττικής.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια