Ο Γιάννης Μανιάτης για την πράσινη ανάπτυξη

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην Ημερίδα του Ελληνορωσικού Συνδέσμου, με θέμα «Ρωσία – Ελλάδα – Κύπρος : Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτιστικές Συνέργειες», παραβρέθηκε τη Δευτέρα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης.

Κατά την ομιλία του στην ημερίδα ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στην ελληνο–ρωσική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας πως είναι στρατηγικής σημασίας και πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στον πυρήνα της αποστολής του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται η αρχή της πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οποίας το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο αναπτυξιακό απόθεμα.

Η πράσινη ανάπτυξη, όπως δήλωσε, επιδιώκει την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τις δράσεις με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επενδύοντας στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Όπως εξήγησε ο κ. Μανιάτης, το υπουργείο έχει ήδη δημιουργήσει ένα στοχευμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των παρεμβάσεων εκείνων που θα επιτρέψουν στην πράσινη ανάπτυξη, να προχωρήσει με επιτυχία.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

1. Κλίμα και Ενέργεια: Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής με στόχο τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα.

2. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων με γνώμονα την αειφορία και τη βιώσιμη αξιοποίηση τους.

3. Προώθηση πράσινων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

4. Ενίσχυση των μηχανισμών και των θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματός, όπως εξήγησε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο ευκαιριών και τόνωσης της οικονομίας.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προβλέπεται:

·  Η προσέλκυση και πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης, ύψους €44 δισ. έως το 2015.

·  Η δημιουργία άνω των 210.000 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων 27.000 αφορούν σε προσωπικό μόνιμης απασχόλησης.

·  Η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μερικούς από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ο κλάδος των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και της παραγωγής εξοπλισμού, των υπηρεσιών και μελετών παντός τύπου.

· Η μεταφορά σημαντικής τεχνογνωσίας μέσω της δημιουργίας νέων κλάδων, νέων ειδικοτήτων και νέων προϊόντων.

«Η ενεργειακή πολιτική που υλοποιούμε βασίζεται στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, και καθορίζεται από την υποχρέωση να διασφαλίζουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής», επισήμανε ο κ. Μανιάτης.

«Με μία γενναία στροφή προς τις ΑΠΕ και προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας, σχεδιάζουμε το οικονομικό μας μέλλον, βασιζόμενοι σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους με γνωστό και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος», προσέθεσε.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια