ΕΕ: καλύτερη ενημέρωση για την ποιότητα των ειδών διατροφής

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εγγύηση της ποιότητας, για τους καταναλωτές, και της σωστής τιμής, για τους γεωργούς, είναι οι δυο στόχοι της «Δέσμης μέτρων για την ποιότητα» που εγκρίθηκε πριν λίγες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με αυτή τη δέσμη μέτρων για την ποιότητα χαράσσεται για πρώτη φορά συνολική πολιτική για τα συστήματα πιστοποίησης, τις ενδείξεις που δηλώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία και για τα πρότυπα προϊόντων.

Έως σήμερα, οι ρυθμίσεις αυτές ήταν διάσπαρτες σε πολυάριθμα νομοθετήματα. Με την παρούσα δέσμη μέτρων, η Επιτροπή καλύπτει όλες τις πτυχές της ποιότητας, από τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις έως τα πολύ ιδιότυπα προϊόντα.

«Η ισχύς της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής έγκειται στην ποικιλομορφία της, στην τεχνογνωσία των γεωργών και στα εδάφη και τις περιοχές παραγωγής» δήλωσε  ο επίτροπος Dacian Ciolos, αρμόδιος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, προσθέτοντας.

Η δέσμη μέτρων για την ποιότητα περιλαμβάνει:

–          Πρόταση για νέο κανονισμό ο οποίος αφορά τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και αποβλέπει στο να αποκτήσουν συνοχή και σαφήνεια τα συστήματα της ΕΕ: ενίσχυση του εμβληματικού συστήματος των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ και ΠΓΕ),  αναθεώρηση του συστήματος των εγγυημένων ειδικών παραδοσιακών προϊόντων (ΕΠΠΕ) και θέσπιση νέου πλαισίου για την ανάπτυξη «προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας» ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες τις οποίες ζητούν ολοένα και περισσότερο, όπως «ελεύθερης βοσκής» και «πρώτης ψυχρής έκθλιψης».

–         Πρόταση για εξορθολογισμό της θέσπισης προτύπων εμπορίας από την Επιτροπή, που περιλαμβάνει την αρμοδιότητα επέκτασης της επισήμανσης σχετικά με τον τόπο παραγωγής αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων του κάθε γεωργικού κλάδου.

–         Νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα προαιρετικά συστήματα πιστοποίησης καθώς και με την επισήμανση των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις.

Η δέσμη μέτρων για την ποιότητα είναι το πρώτο στάδιο της αναθεώρησης της πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων.

Έχει προκύψει από ευρεία διαβούλευση τριετούς διάρκειας με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και ανοίγει το δρόμο για μια συνεκτικότερη πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων.

Όσον αφορά τα μελλοντικά βήματα, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μελετήσει περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί παραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, καθώς και οι παραγωγοί ορεινών περιοχών στην εμπορική προώθηση των προϊόντων τους και να προτείνει περαιτέρω ενέργειες βάσει των συμπερασμάτων από την ανάλυση αυτή, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια