Δημήτρης Ιμπραήμ: «στο Κανκούν μπήκαν τα πρώτα θεμέλια για μελλοντική συμφωνία»

0
125

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Δημήτρης Ιμπραήμ, συντονιστής εκστρατειών της Greenpeace για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσε το econews.gr σχετικά με τη Σύνοδο του Κανκούν, τα αναγκαία βήματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αλλά και τις προοπτικές για το μέλλον.

Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στο Κανκούν;

Η παταγώδης αποτυχία πέρυσι στην Κοπεγχάγη αποτέλεσε ένα μεγάλο πλήγμα για τη δυναμική των διαπραγματεύσεων, όπως αυτή είχε δημιουργηθεί μετά τη Διάσκεψη στο Μπαλί το 2007. Ως εκ τούτου, οι συνθήκες για μια δίκαιη, φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική συμφωνία στο Κανκούν δεν ήταν ώριμες. Αντιθέτως, ο στόχος ήταν το χτίσιμο από την αρχή κάποιων βασικών θεμελίων, πάνω στα οποία θα μπορεί να στηριχθεί στο εγγύς μέλλον μία παγκόσμια συμφωνία.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Κανκούν σηματοδότησε την ολική επαναφορά των διαπραγματεύσεων, με τις κυβερνήσεις να επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στις διαδικασίες και στα επίσημα διαπραγματευτικά κείμενα της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC). Επί της ουσίας, σημειώθηκε πρόοδος σε κρίσιμα ζητήματα καθώς τα κράτη συμφώνησαν στα εξής καίρια σημεία:

· Ανάγκη συγκράτησης της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C, αφήνοντας δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης του στόχου 1,5°C.

· Αναγνώριση του ‘κενού γιγατόνων’, δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στις (ανεπαρκείς) μειώσεις εκπομπών που είχαν υποσχεθεί στην Κοπεγχάγη και τις μειώσεις που απαιτούνται για να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας υπό τους 2°C.

· Σύσταση ειδικού Ταμείου για το Κλίμα για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών ($100 δις ετησίως ως το 2020), χωρίς όμως να καθοριστούν τρόποι και πηγές χρηματοδότησης.

· Συμφωνία για την προστασία των τροπικών δασών του πλανήτη.

Οι κυβερνήσεις όμως χρειάζεται να δουλέψουν πολύ ακόμα για να επιτευχθεί η παγκόσμια συμφωνία που χρειάζεται ο πλανήτης. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως στο Κανκούν σώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, όχι ο πλανήτης.

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν. Δεδομένου ότι οι δεν προέκυψε δεσμευτική συμφωνία, πώς κρίνετε τις προσπάθειες που διενεργούνται για την παράταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο;

Όπως προαναφέρθηκε, οι πιθανότητες επίτευξης δεσμευτικής συμφωνίας στο Κανκούν ήταν εξαρχής πολύ περιορισμένες, ωστόσο η πρόοδος που επιτεύχθηκε αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ακανθώδη ζητήματα της συνέχισης του Κιότο, των ακόμα μεγαλύτερων μειώσεων εκπομπών που πρέπει να γίνουν για να μειωθεί το κενό γιγατόνων και της νομικής υπόστασης της τελικής συμφωνίας, είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν το 2011. Οπωσδήποτε η αρνητική στάση της Ιαπωνίας ενάντια στη συνέχιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δημιούργησε ένταση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι κυβερνήσεις, ωστόσο, έδειξαν την απαιτούμενη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και πλέον υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Πρόσφατα η Κίνα, που στηρίζει την ανανέωση των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, παραδέχτηκε ότι είναι η 1η χώρα σε εκπομπές ρύπων. Θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικά βήματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αν δεν δεσμευτούν οι αναδυόμενες οικονομίες;

Το βασικό πρόβλημα ξεκινάει από τις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες όχι μόνο έχουν προκαλέσει ιστορικά το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, αρνούνται να προβούν σε επαρκείς μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα που υποδεικνύει η επιστήμη. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η οποία μάλιστα προβάλλεται ως «ηγέτης» στον αγώνα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές – για μείωση των εκπομπών 20% ως το 2020, είναι ένα παράδειγμα. Όχι μόνο είναι έξω από τα όρια που έχει θέσει η επιστήμη (μείωση 25-40% ως το 2020), αλλά έχει σχεδόν ήδη επιτευχθεί δέκα χρόνια νωρίτερα (σήμερα η Ευρώπη έχει προχωρήσει σε μειώσεις κατά 17,3%)! Υπό αυτό το πρίσμα, η αναβάθμιση του ευρωπαϊκού στόχου σε 30% είναι πλέον μονόδρομος. Γενικά, οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με δεσμεύσεις για βαθύτερες μειώσεις των εκπομπών τους.

Ωστόσο και οι μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, θα πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις, ιδιαίτερα στο θέμα της καταμέτρησης των εκπομπών. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα αξιόπιστο και παγκόσμιο σύστημα καταμέτρησης, ανακοίνωσης και επαλήθευσης των εκπομπών (MRV) υπό την αιγίδα του ΟΗΕ είναι απαραίτητο στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα.

Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι είναι η ανανέωση των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας συμφωνίας καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών;

Ο στόχος είναι μία τελική συμφωνία στα επόμενα χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί αφενός η μετάβαση σε μία παγκόσμια πράσινη οικονομία, αφετέρου η ταχύτατη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο πιο κοντά στο μηδέν είναι εφικτό ως τα μέσα του αιώνα. Σε αυτήν τη διαδρομή είναι απαραίτητο να τεθούν ισχυροί ενδιάμεσοι στόχοι μέχρι το 2020, ιδιαίτερα για τους μεγάλους ιστορικούς ρυπαντές, δηλαδή τις βιομηχανικές χώρες. Η ανανέωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, λοιπόν, με ισχυρούς στόχους για μία νέα πενταετία (2012-2017), είναι ένα καθοριστικό βήμα για τη συγκράτηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα που υποδεικνύει η επιστήμη.

Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια μέχρι τη λήξη του Πρωτοκόλλου του Κιότο στενεύουν;

Οι διαπραγματεύσεις το 2011, που θα κορυφωθούν στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, θα στηριχθούν στην πρόοδο που επιτεύχθηκε φέτος. Το Κανκούν έκανε κάτι πολύ σημαντικό που απέτυχε να κάνει πέρυσι η Κοπεγχάγη: έβαλε τα πρώτα ουσιαστικά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούν να πατήσουν οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να ασχοληθούν με πιο δύσκολα ζητήματα. Στην καρδιά αυτών των διαπραγματεύσεων θα είναι οι βαθύτερες μειώσεις, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι ανεπτυγμένες χώρες και ο νομικός χαρακτήρας της τελικής συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναβαθμίσει το στόχο μειώσεων των εκπομπών της σε 30% και να δεσμευτεί για την αναβάθμισή του σε 40% στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας συμφωνίας. Ο τελικός στόχος δεν άλλος παρά η επίτευξη μία δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας που θα οδηγεί σε μία αποτελεσματική παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δείξουν περισσότερη αποφασιστικότητα από όση επέδειξαν στο Κανκούν και να δουλέψουν από κοινού για να προκύψει το τελικό κείμενο του χρόνου το Δεκέμβριο στο Ντέρμπαν.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια