Το 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας τον Φεβρουάριο του 2012

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab και η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), συνδιοργανώνουν το 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει – για μια ακόμη φορά – πεδίο παρακολούθησης των εξελίξεων και συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Το συνέδριο αυτό αποτελεί τη συνέχεια των επιτυχημένων προηγούμενων συνεδρίων που διοργανώθηκαν στην Αθήνα το 2005, στη Θεσσαλονίκη το 2007 και στην Κύπρο το 2010, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επιστήμονες, ερευνητές και εργαζόμενους στην παραγωγή και στα εργαστήρια, στο πεδίο της μετρολογίας, να ανταλλάξουν γόνιμες επιστημονικές και πρακτικές απόψεις.

Το 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Φεβρουαρίου 2012, στις εγκαταστάσεις της ΣΑΤΜ-ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στόχος είναι, το 4ο αυτό συνέδριο να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την επιστημονική αναβάθμιση των εθνικών εργαστηριακών και μετρολογικών υποδομών, ως χώρος ανταλλαγής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας με αντικείμενο την παραγωγή επιστημονικά έγκυρων και τεχνικά αξιόπιστων μετρήσεων.

Ειδικότερος στόχος του 4ου συνεδρίου είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων και η ανταλλαγή ερεθισμάτων μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με το ευαίσθητο αντικείμενο της μετρολογίας, στον πανεπιστημιακό, στον εργαστηριακό και στον παραγωγικό χώρο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Η μετρολογία στον Ελλαδικό χώρο χθες και σήμερα

– Ιστορικές, θεσμικές και οργανωτικές διαστάσεις – προκλήσεις για το μέλλον

– Σημερινή πραγματικότητα και σχέσεις με το διεθνές μετρολογικό γίγνεσθαι

– Θέση της μετρολογίας στο χώρο των δοκιμών – διακριβώσεων – διαπίστευσης

– Θέση των μετρητικών οργάνων σε χρήση και ο έλεγχος της αγοράς

2. Η ποιότητα της μέτρησης και η διασφάλισή της

– Μετρήσεις και ιχνηλασιμότητα

– Μετρητική αβεβαιότητα – Μετάδοση σφαλμάτων

– Μέτρηση και διακινδύνευση

– Ερμηνεία αποτελεσμάτων – μετρήσεων

3. Ειδικές θεματικές περιοχές στη μετρολογία

– Μετρήσεις – δοκιμές – διακριβώσεις:

– Γεωδαιτικές

– Ηλεκτρικές – ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

– Θερμοδυναμικές

– Μηχανικές

– Μικροβιολογικές

– Πυρηνικές

– Φυσικές

– Χημικές – Βιοχημικές

– Κλινικές

– Μη καταστροφικές δοκιμές

– Ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της ανάπτυξης νέων διατάξεων, συσκευών και τεχνικών μέτρησης

– Νέες τεχνολογίες και υλικά

econews

Σχόλια