ΕΕ: σχέδια για την προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Νέα σχέδια για την ανάπτυξη των οικονομικών δυνατοτήτων, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.

Με πληθυσμό 100 εκατομμυρίων κατοίκων και καλύπτοντας τμήματα 14 κρατών, μεταξύ των οποίων και οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, η κοιλάδα του Δούναβη περικλείει ορισμένες από τις φτωχότερες αλλά και ορισμένες από τις πλουσιότερες περιφέρειες της Ευρώπης.

Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για την αντιμετώπιση των πολυποίκιλων τοπικών προβλημάτων, την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, τη βελτίωση των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Οικονομική ανάπτυξη – αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες στην οικονομία και το βιοτικό επίπεδο.

Περιβάλλον – νέοι σταθμοί επεξεργασίας θα βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτων και θα μειώσουν τη ρύπανση που προκαλούν τα αποχετευτικά λύματα και λιπάσματα που απορρίπτονται στον ποταμό. Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδια για την προώθηση οικολογικών τεχνολογιών και της βιοποικιλότητας.

Ενέργεια – με τη σύνδεση των ενεργειακών αγορών της περιοχής θα αποτραπούν φαινόμενα όπως η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους χειμώνες. Η αύξηση του ανταγωνισμού που θα προκύψει θα συμβάλει επίσης στη μείωση των τιμών καταναλωτή.

Μεταφορές – ένας από τους στόχους είναι η αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών στον Δούναβη κατά 20% μέχρι το 2020. Σήμερα, ο γερασμένος εμπορευματικός στόλος του Δούναβη πραγματοποιεί μόλις το 10-20% των μεταφορών που πραγματοποιούνται στον Ρήνο. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής.

Ασφάλεια – σχέδια αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή και εκκαθάρισης των ναρκοπεδίων που χρονολογούνται από τις πρόσφατες περιφερειακές συρράξεις.

Καθώς δεν προβλέπεται συμπληρωματική χρηματοδότηση, η Επιτροπή στοχεύει στην αποτελεσματικότερη χρήση των σημερινών κονδυλίων, πχ των 100 δισ. ευρώ που έχει διαθέσει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Η στρατηγική αναμένεται να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Οι παραδουνάβιες χώρες της ΕΕ είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια