Ασωπός: «λουκέτα» στις ρυπογόνες βιομηχανίες

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

To Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έδωσε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας διαταγή για τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την προστασία του Ασωπού και την αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσης του, αλλά και την προστασία του Ευβοϊκού κόλπου.

Αναλυτικότερα, στις οκτώ σχετικές αποφάσεις του (3975-3981/2010), τονίζει ότι μεταξύ των μέτρων που μπορεί να λάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας είναι και η διακοπή λειτουργίας των ρυπογόνων βιομηχανιών στην περιοχή και ειδικά στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού, Πολίτες για την Αειφορία – Περιβάλλον – Υγεία – Πολιτισμό, κ.α.) είχαν καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί η αρνητική απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας για ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών.

Μάλιστα για ορισμένες ζητούσαν και την ακύρωση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και η εισηγήτρια Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ανέφεραν ότι τόσο η «κεντρική διοίκηση όσο και η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν έχουν διακριτική ευχέρεια επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες αλλά δέσμια υποχρέωση».

Όπως τονίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, σε περιπτώσεις έντονης «υποβάθμισης ή καθ” υποτροπή προκλήσεως ρυπάνσεως ή αν η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα, ως και όταν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη, τότε δεν αρκεί η επιβολή αλλεπάλληλων προστίμων, αλλά η διακοπή της ρυπογόνου δραστηριότητας».

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν την ολική ή μερική προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περίπτωση παράβασης του νόμου.

«Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας όφειλε να ερευνήσει ενδελεχώς τις συνθήκες λειτουργίας» των βιομηχανικών μονάδων και «αναλόγως του πορίσματος να επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις προσωρινής ή οριστικής, μερικής ή ολικής διακοπής λειτουργίας τους», προσθέτει το ΣτΕ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια