Η Σύνοδος του Κανκούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0
10

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Σύνοδος στο Κανκούν, η οποία άρχισε στις 29 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης δεσμευτικής συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

Στην αποφασιστική δεύτερη εβδομάδα της συνόδου, επίσημη 15μελής αντιπροσωπεία του ΕΚ θα συμμετάσχει στη σύνοδο για συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων νομοθετικών σωμάτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με στόχο να προωθήσει την επίτευξη των συμφωνιών που προϋποθέτει η επιτυχής ολοκλήρωση της διάσκεψης.

Στις 25 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της διάσκεψης, το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο καταθέτει τις θέσεις του για τη διάσκεψη.

Επισημαίνει έτσι ότι θα είναι προς όφελος της ίδιας της ΕΕ να αναβαθμίσει το στόχο της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το σημερινό 20% σε 30% έναντι του 1990.

Το κείμενο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της προστασίας του δάσους και της παροχής δεσμεύσεων για οικονομική ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών, ως κρίσιμα σημεία για την επίτευξη προόδου στο Κανκούν.

Τα κύρια ζητήματα

Το πρωτόκολλο του Κιότο, που περιλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εκπνέει το 2012 και ο χρόνος για τη δημιουργία διαδόχου σχήματος τελειώνει.

Η επίτευξη συμφωνίας στο σύστημα που θα διαδεχθεί το Κιότο είναι ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται η σύνοδος του Κανκούν, όμως πέρυσι, στην αντίστοιχη σύνοδο της Κοπεγχάγης δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί συμφωνία μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες αρνούνται να δεχθούν ότι θα πρέπει εκείνες να καταβάλλουν το τίμημα της ρύπανσης που δημιουργεί ο ανεπτυγμένος κόσμος.

Τις αναπτυσσόμενες χώρες ανησυχεί επίσης ότι η επιβολή ανωτάτων ορίων στις εκπομπές ρύπων θα καθηλώσει την ανάπτυξή τους, κάτι που θέτει με ιδιαίτερη έμφαση η Κίνα, ενώ επιπλέον ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των μέτρων που θα απαιτηθούν.

Τι σημαίνουν οι διάφοροι όροι όπως CMP6 και COP16;

Οι συντομογραφίες κρύβουν, όπως είναι προφανές, μια πολύπλοκη εικόνα.

Στην πραγματικότητα, η Διάσκεψη του Κανκούν είναι έξι διαφορετικές σύνοδοι που διεξάγονται ταυτόχρονα και παράλληλα.

Από αυτές οι σημαντικότερες είναι η 16η σύνοδος της «Διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης πλαισίου των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος» (Conference Of Parties) και η έκτη σύνοδος των μερών που αποτελεί συνάντηση των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP).

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια