Επιδοτήσεις 3, 7 εκ. ευρώ σε 9 Δήμους για περιβαλλοντικά προγράμματα

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Με απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, εγκρίθηκε η χορήγηση χρηματικού ποσού ύψους 3.785.000 ευρώ, που αφορά στην δεύτερη δόση της ετήσιας επιδότησης των Δήμων, στους οποίους λειτουργούν διυλιστήρια, ή υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών με χωρητικότητα άνω των 10.000 Μ3.

Η επιχορήγηση των δικαιούχων Δήμων (αρ.19 ν.3054/02, Φ.Ε.Κ 230/Α) για το έτος 2010, έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΙ ΠΟΣΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ              892.847,00

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                     669.424,00

ΜΑΝΔΡΑΣ                        223.141,00

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ     708.508,00

ΕΧΕΔΩΡΟΥ                      548.114,00

ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ           182.705,00

ΜΕΓΑΡΩΝ                        276.637,00

Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ                    70.877,00

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ               212.747,00

ΣΥΝΟΛΟ:                     3.785.000,00 €

Με προηγούμενη απόφαση (αρ.πρ.Δ2/Γ/Φ.3/11930), οι συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν ήδη εισπράξει το ποσό των 3.100.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση στους παραπάνω 9 Δήμους, με το ποσοστό του 15% επί της ειδικής εισφοράς που καταβάλλουν ετησίως οι εταιρίες πετρελαιοειδών, αφορά αποκλειστικά στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων.

Σχόλια