Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για τον έλεγχο της ρύπανσης

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

To Ευρωπαικό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή δεν ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC) και ειδικότερα τις πρόνοιες για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων.

Σύφμωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», η ΕΕ στην προσφυγής της κατά της χώρας μας ζήτησε από το Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της για εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας μέχρι την προθεσμία της 30ής Οκτωβρίου 2007.

Η ΕΕ το 2007 ζήτησε από τα κράτη μέλη, να της γνωστοποιήσουν το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και το αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν, επανεξετάσθηκαν ή εκσυγχρονίσθηκαν, για εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία IPPC.

Η Ελλάδα απάντησε ότι ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 338 και ότι 208 έχουν τύχει αδείας.

Οι 130 εγκαταστάσεις που δεν έχουν τύχει τέτοιας αδείας, η Ελλάδα ενημέρωσε ότι σημειώθηκε καθυστέρηση λόγω εμπρησμού, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές ζημιές, το Δεκέμβριο του 2008, στο κτίριο στο οποίο στεγάζονταν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ελληνική πλευρά τόνισε τη βούληση της να επιταχύνει τις διαδικασίες χορήγησης αδείας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατά πάγια νομολογία, η ύπαρξη παράβασης από ένα κράτος-μέλος πρέπει να εκτιμάται σε συνάρτηση με την κατάσταση του κράτους, ως είχε κατά την εκπνοή της προβλεπόμενης ημερομηνίας, ενώ οι εν συνεχεία μεταβολές δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο.


Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια